อาหารของเรา | รายการอาหาร

ที่ Thai Barcelona | Royal Cuisine ขอแนะนำอาหารไทยชั้นสูงแท้ๆของประเทศไทย ที่เน้นและเอาใจใส่ในการเลือกสรรวัตถุดิบ พิถีพิถันในการปรุง อาหารของเราปรุงเสร็จใหม่ๆออกจากเตา รสชาติก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า